Comisii de specialitate

Primăria Mischii

Componenta comisiilor de specialitate

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, muncă si protecţie socială:
Croitoru Ion
Croitoru Stefan
Meila Dumitrutru
Mihut Constantin
Tudor Lungan Paul Alin

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, invăţământ, familie, protecţie copii, tineret si sport:
Cerghi Constantin
Pomana Ion
Prita Ionut Dan

3. Comisia pentru munca si protectie sociala, juridică si de disciplină:
Badea Cristian
Firu Bogdan
Popa Ilie

Stiri

Ultimele stiri