Anunturi de interes public

Anunturi colective

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt de angajare electrician exploatare medie si joasa tensiune pe perioada nedeterminata din data de 16.10.2017

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt public acord mediu pentru proiectul - Modernizare drum de interes local DC165 si strazi in comuna Mischii, judetul Dolj - afisat in data de 05.09.2019

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt de instiintare a publicului privind decizia de incadrare pentru proiectul "Modernizare drum de interes local DC165 si strazi in comuna Mischii" - afisat in data de 25.10.2019

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt de angajare pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mischi-Vulpeni pentru postul de electrician exploatare medie si joasa tensiune

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru imprimanta multifunctionala - afisat in data de 05.02.2020

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru Servicii de consultanta si consiliere SSM - afisat in data de 11.03.2020

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru cherestea

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru beton

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru servicii de publicitate - felicitare tv

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa contract executie lucrari

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru servicii de urbanism

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru executie lucrari alee si parcare

MAI MULT
Primaria Mischii

Rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad profesional asistent compartiment impozite si taxe locale

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de inspector debutant, compartiment achizitii si proiecte

MAI MULT
Primaria Mischii

Raportul final al concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector asistent, compartiment impozite si taxe locale - afisat in data de 18.12.2020

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt privind suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante datorita neaprobarii bugetului aferent pe anul 2021 - afisat pe data de 15.01.2021

MAI MULT
Primaria Mischii

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru Servicii de consultanta si consiliere SSM - afisat in data de 05.03.2021

MAI MULT

Anunt publicitate privind achizitia directa pentru transport piatra concasata/agregate beton concasat

MAI MULT

Anunt solicitare oferta pentru realizarea lucrarii - Reparatii si modernizare, imprejmuire si alei sediu primarie

MAI MULT

Anunt solicitare oferta achizitionare servicii intocmire studii de fezabilitate pentru obiectivul - Amenajare canale de torenti pentru prevenirea inundatiilor in comuna Mischii

MAI MULT

Anunt solicitare oferta privind achizitionarea de servicii de consultanta management de proiect pentru obiectivul - achizitie tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice

MAI MULT

Anunt licitatie publica privind vanzarea unui teren intravilan categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 506 mp, cu constructia aferenta- Constructie productie cu suprafata construita la sol 70 mp, apartinand domeniului privat de interes local al comunei MISCHII, situat in COMUNA MISCHII, SAT MOTOCI, STRADA AGROMECULUI, NR 51, JUDEȚUL DOLJ

MAI MULT

Proces verbal nr 9615 din 15.12.2021 de selectare a ofertei castigatoare privind vanzarea terenului intravilan in suprafata de 506mp apartinand domeniului privat al comunei

MAI MULT

Comunicat de presa privind lansarea proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in Comuna Mischii judetul Dolj, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020

MAI MULT

Anunt elaborare proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022 - afisat in data de 31.01.2022

MAI MULT

Anunt solicitare oferte furnizare dispozitive medicale in cadrul proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Mischii

MAI MULT

Anunt solicitare oferte furnizare echipamente de protectie in cadrul proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Mischii

MAI MULT

Anunt si documentatie privind ofertare furnizare dispozitive medicale in cadrul proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniver din comuna Mischii

MAI MULT

Anunt si documentatie privind ofertare furnizare dispozitive medicale in cadrul proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniver din comuna Mischii 09.05.2022

MAI MULT

Anunt licitatie privind concesionarea terenului intravilan in suprafata de 1119 mp

MAI MULT

Anunţ licitaţie pentru închiriere Construcție Farmacie în suprafață de 48,6 mp, situată în Comuna Mischii, sat Mlecănești

MAI MULT
Comuna Mischii

Anunt privind vanzarea prin licitatie publica a Parcului Energetic Fotovoltaic ADI Mischii-Vulpeni

MAI MULT

Raport anulare licitatie la anunt inchiriere Constructie Farmacie în suprafată de 48,6 mp, situata in Comuna Mischii, sat Mlecanesti, Aleea II Negustorilor, nr.2, judet Dolj

MAI MULT

Anunt vanzare prin licitatie publica a Parcului Energetic Fotovoltaic ADI Mischii-Vulpeni

MAI MULT

Comunicat presa privind finalizare proiect - Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Mischii, judetul Dolj, invederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2

MAI MULT

Licitatie publica privind concesionarea Imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 2000mp și construcție C1 cu suprafața construită la sol de 295mp, identificat cu număr cadastral 7011

MAI MULT

Raport anulare procedura licitatie publica pentru concesionarea imobilului compus din teren intravilan in suprafata de 2000 mp si constructie C1

MAI MULT

Raportul procedurii licitatiei publice privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului cu numarul cadastral 32510,tarlaua 40, parcela 0, in suprafata totala de 3341 mp

MAI MULT

anuntul privind inchirierea prin licitatie publica a terenului extravilan identificat cu număr cadastral 32585, Tarlaua 43, Parcela 2, în suprafață totală de 14.800 mp

MAI MULT

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII AMENAJARE PEISAGISTICA SI EXECUTIE FOISOR CU DOTARE LOCA DE JOACA GRADINITA MOTOCI

MAI MULT

Anunt privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii publice pe anul 2024

MAI MULT

Comunicat de presa C15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe

MAI MULT

Stiri

Ultimele stiri