Monografie

Comuna Mischii

Comuna Mischii este aşezată în N-E judeţului Dolj şi a oraşului Craiova la aproximativ 10 km de acesta în câmpia colinară a Podişului Getic, pe valea râului Teslui şi a afluenţilor săi Oda, Tarova, Vişina, Ocina, precum şi a afluenţilor Gemărtăluiului.

Prin comuna trece şoseaua naţională Craiova-Bălceşti-Rm. Vâlcea (prin satul Motoci) din care se ramifică şoseaua comunală ce leagă celelalte sate ale comunei.

Comuna Mischii are o suprefaţă de 4.993 de ha, altitudinea maximă fiind de 225 m în partea de nord a comunei, în pădurea Călineşti, iar altitudinea minimă este de 175 m in satul Motoci.

Datorită cursului schimbător al râului Teslui, s-a produs rectificarea cursului, de-a lungul căruia se află satele Motoci, Mischii, Urecheşti, Melcăneşti, satele Călineşti şi Gogoşeşti aflâdu-se de-a lungul afluenţilor Geamărtăluiului.

Comuna Mischii a fost înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864, fiind compusă din: Mischii, Mlecăneşti şi Munteni, această alcătuire fiind păstrată până in anul 1952. În anul 1952 se uneşte cu Motoci şi va primi în componenţă satele Motoci şi Urecheşti, iar în anul 1965 primeşte satele Călineşti şi Gogoşeşti, ce făceau parte din comuna Vulpeni - raion Balş.

Climă
temperatura medie anuală este de 10,8 grade Celsius
temperatura maximă absolută este de 41,5 grade Celsius fiind inregistrată în data de 5.07.1916
temperatura minimă absolută este de -30,5 grade Celsius fiind inregistrată în data de 30.01.1942
cantitatea medie a precipitaţiilor este de 520mm/anul, luna cea mai ploioasă fiind februarie, iar cea mai secetoasă fiind iunie.

Vecinii comunei Mischii
N - comuna Murgaşi
E - comuna Vulpeni - judeţul Olt
S - comuna Gherceşti
SV-V - oraşul Craiova

Econommie
Comuna Mischii datorită aşezării sale geografice are si a avut o economie înfloritoare. În anul 1892, comuna avea o suprafaţă de 5010 pogoane, din care 4512 pogoane arabile, 210 pogoane fâneţuri, 100 pogoane vie.

În anul 1912 în comună se găseau o Bancă Populară "Alexandru Nicolaide" înfiinţată în anul 1911, Obştea de Arendare "Izvorul ţăranului" înfiinţată în anul 1911, o moară pe benzină, 2 biserici, şcoală primară, primărie, post telefonic, post de jandarmi, agent sanitar şi infirmieră.

Agricultura ocupă un loc important în economia comunei Mischii. Culturile agricole cultivate pe terenul agricol al comunei sunt: porumbul, care ocupă o suprafaţă de 35-40%, grâul, pe o suprefaţă de 40-45% şi viţa de vie pe o suprafaţă de 3%.

De asemenea, comuna Mischii este şi zonă pomicolă în anul 1995 fiind plantaţi 1180 de pomi fructiferi

Trebuie amintit că în comuna Mischii există sonde pentru extragerea ţiţeiului, industria combustibililor apărând odată cu valorificarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale existente în împrejurimile oraşului Craiova.

Privită în ansamblu, economica comunei Mischii este înfloritoare şi caracteristică satului românesc. 

Stiri

Ultimele stiri